top of page

Sturen op data maakt topprestaties mogelijk


Live getoond door Koenig & Bauer DRUPA!


Elke drukkerij staat tegenwoordig voor grote uitdagingen, zowel op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit, als in efficiëntie en kosteneffectiviteit. Met behulp van moderne digitale technieken, zoals AI en data analytics, zorgt Koenig & Bauer voor onmisbare ondersteuning bij het verder optimaliseren van persprestaties.


Het monitoren van de productie gaat verder dan alleen de actuele stand van zaken en voortgang. Ook het analyseren van de verzamelde informatie ("waar ging het mis en wat zijn de knelpunten?") en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen ("wanneer is onderhoud of vervanging van onderdelen nodig?") zijn minstens zo belangrijk.


Heeft u DRUPA 2024 niet bezocht of zijn de slimme tools die Koenig & Bauer onder de naam "My Kyana" biedt, u niet bekend? Lees dan het uitgebreide artikel.


Heeft u vragen over het slimmer gebruik maken van data in de drukkerij?

Neem dan contact op met Robbert Amse, e-mail robbert.amse@wifac.nl of telefoon +31 6 53 50 25 58.
Comments


bottom of page