top of page

Privacyverklaring

In deze Privacy Verklaring  wordt omschreven hoe Wifac omgaat met de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen.

 

U leest hierin alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

 

Doel
 

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Wifac. Deze worden hieronder toegelicht.


Het verwerken van uw bestelling
Wanneer u voor het eerst een bestelling plaatst bij Wifac, dan worden uw gegevens verzameld die nodig zijn voor het verwerken van de bestelling. Dit zijn bijvoorbeeld uw NAW gegevens, telefoonnummer, BTW nummer en KvK nummer.

Voordat wij u als nieuwe klant kunnen begroeten, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). Op basis van deze gegevens onderzoekt en adviseert EDR ons over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele extra beschikbare informatie over de bestuurders. EDR verwerkt uw persoonsgegevens verder voor onderzoek naar kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u hiertegen bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, dan verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Wifac stuurt e-nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Wifac. Deze gegevens worden bewaard in ons e-mailprogramma MailChimp. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. Daarnaast biedt mailchimp inzichten in wie de nieuwsbrief openen, wie op welke link klikt, etc.

Gegevens worden doorgestuurd naar en opgeslagen door servers van MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Welke gegevens worden verzameld en hoe die worden gebruikt, vindt u in het Privacy Beleid van MailChimp.

Wifac heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met MailChimp.

 

Als u niet akkoord gaat met de opslag en de analyse van uw gegevens, kunt u zich uitschrijven voor de e-nieuwsbrief via de “unsubscribe” link onderaan de e-nieuwsbrief.

 

Contact opnemen

Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met Wifac via de website. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met u op te nemen of een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Analytics

De website van Wifac verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
 

Dit gebeurt met Google Analytics. Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) voor de analyse van het websitegebruik. De informatie die wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website (waaronder uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door servers van Google in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Welke gegevens worden verzameld en hoe die worden gebruikt, vindt u in het Privacy Beleid van Google.

 

Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens, in handen van Google.  


Wifac heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google voor deze website.

 

 

Beheer van uw gegevens

De persoonsgegevens die Wifac ontvangt en verwerkt worden beheerd bij:

 

Wifac
Nadat u een eerste bestelling heeft geplaatst bij Wifac, dan worden uw persoonsgegevens ingegeven in ons ERP systeem en opgeslagen op onze servers in Mijdrecht. Indien u geen klant bent van Wifac maar wel in de grafische markt werkzaam bent, dan slaan wij uw gegevens op om u op de hoogte te houden van nieuws en acties op uw vakgebied. Als u contact met ons opneemt via e-mail, dan worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Wifac.
 

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de e-nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

De e-mail van Wifac wordt gehost bij Signet. Als u contact opneemt via een van de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Signet.

 

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wifac, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.


Het verwerken van uw bestelling
Nadat u bij Wifac een bestelling heeft geplaatst, worden de daarvoor noodzakelijke gegevens zoals NAW, telefoonnummer, BTW- en KvK nummer opgeslagen op onze servers.

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, maar kunnen door u te allen tijde opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden.
 

Het versturen van nieuwsbrieven

Als u ons vooraf, via een Opt-In formulier, toestemming heeft gegeven voor het versturen van e-nieuwsbrieven, dan worden uw naam en e-mailadres opgeslagen in Mailchimp.

De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@wifac.nl.

 

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Wifac, dan worden uw gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de servers van Wifac. Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

Google Analytics

Via onze website verzamelt Google Analytics gegevens van u, zoals uw IP-adres. De laatste 3 cijfers van uw IP-adres laten wij anonimiseren, zodat uw gegevens deels anoniem worden opgeslagen. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging
 

Wifac is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door Wifac verzamelde persoonsgegevens en waarborgt een passende en doelmatige beveiliging van uw gegevens. Dit geldt zowel voor onze eigen IT systemen als voor de bovengenoemde partijen waarmee we samenwerken.

 

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen van deze Verordening. De beveiliging van de door ons gebruikte IT systemen, waar uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, wordt voortdurend geactualiseerd.


Van uw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
 

De persoonsgegevens die door Wifac of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk (bijvoorbeeld voor het aanmaken van een inlogcode in onze webshop) met tweetrapsverificatie.

 

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Wifac prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
 

 

Uw rechten

Inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Wifac vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Wifac. U ontvangt dan een overzicht van de gegevens die we van u hebben vastgelegd.

 

Rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Wifac. Beschikt u over een inlogcode in onze webshop? Dan kunt u uw gegevens wijzigen bij “bewerk account”, nadat u ingelogd bent.

 

Wissen

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Wifac vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 

Overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Wifac opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Wifac  al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Wifac uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Indienen van een klacht

Als u vindt dat Wifac niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wilt u van (een van) deze rechten gebruik maken? Neem dan contact met Wifac op via:

 

 

Wifac bv
T.a.v. Karen Helling

Rendementsweg 20B-1
3641 SL Mijdrecht
Nederland
 

Tel. +31 297 – 289 691

E-mail  privacy@wifac.nl

 

 

Onze plichten

 

Wifac verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het verwerken van uw bestelling of het aanbieden van diensten of producten van Wifac via e-mail.

 

De persoonsgegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw NAW gegevens en BTW- en KvK nummer zijn bijvoorbeeld nodig voor het verwerken van uw bestelling. O.a. uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om over uw bestelling met u te kunnen communiceren of een e-nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Wifac  de betreffende dienst niet aanbieden.
 

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Persoonlijke gegevens zullen alleen aan derden worden overgedragen wanneer dat noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer een leverancier uw adres nodig heeft om goederen te leveren) en met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt deze instemming op elk gewenst moment herroepen.

 

 

 

Wifac bv
T.a.v. Karen Helling

Rendementsweg 20B-1
3641 SL Mijdrecht
Nederland
 

Tel. +31 297 – 289 691

E-mail  privacy@wifac.nl

 

 

 

Mijdrecht, 25 mei 2018

Grafimedia, Koenig & Bauer,Prepress, Grafische apparatuur, Supplies, Colour management, Postpress, Prepuplishing, Press, Wifac

bottom of page