top of page

Koenig & Bauer verwacht verdere omzetstijging in 2023

Koenig & Bauer AG, Würzburg heeft in 2022 een winstgevende groei gerealiseerd, waarbij zowel de eigen EBIT-prognose als de marktverwachtingen werden overtroffen.


De groepsomzet steeg in 2022 met 6,3% tot € 1.185,7 miljoen, en bereikte daarmee de bovenkant van de in november vastgestelde bandbreedte van € 1.160-1.190 miljoen. Alle drie de segmenten droegen bij aan deze stijging, waarbij Digital & Webfed zelfs een groei met dubbele cijfers liet zien. Vooral in het vierde kwartaal van 2022 realiseerde Koenig & Bauer een aanzienlijke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.


Ondanks de enorme effecten van de oorlog in Oekraïne, de onveranderd hoge energie- en grondstoffenprijzen en het strakkere monetaire beleid van de internationale centrale banken verwacht Koenig & Bauer voor 2023 een groepsomzet van ongeveer € 1,3 miljard, vergezeld van een EBIT-marge van ongeveer 3%.

bottom of page