Koenig & Bauer ondersteunt Healthy Printing

Koenig & Bauer is onlangs toegetreden tot het Healthy Printing Initiative. Doel van het Healthy Printing Initiative is het gebruik van milieuvriendelijke substraten, inkten, coatings en andere verbruiksmaterialen voor het bedrukken van papier, karton, golfkarton, kunststoffen, etc. te bevorderen.


Hoge gehalten aan verontreinigende stoffen en vreemde residuen kunnen de gerecyclede materialen immers ongeschikt maken voor gebruik in nieuwe producten. Door milieuvriendelijke materialen te gebruiken bij het drukken wordt de terugwinbaarheid verbeterd en het (her)gebruik van gerecyclede grondstoffen gemaximaliseerd.


Koenig & Bauer is de eerste persfabrikant die actief deelneemt aan dit netwerk van fabrikanten van papier, verpakkingsmateriaal, inkt en drukchemicaliën.