Koenig & Bauer goed gepositioneerd in de eerste helft van 2022

Het huidige bedrijfsklimaat is een van de moeilijkste in de recente geschiedenis van Europa. Bijna alle productiebedrijven zitten klem tussen hoge eisen van klanten enerzijds en een lange lijst van ongunstige factoren anderzijds, vooral vanuit toeleveranciers. Desondanks is de Koenig & Bauer Groep in meerdere opzichten goed gepositioneerd en blijft ze haar bedrijfsmodel strategisch afstemmen op de groeiende markt voor verpakkingen.


In de eerste helft van 2022 werden ongeveer 13% meer machines besteld dan in dezelfde periode van vorig jaar. Deze stijging zit met name in het hogere aantal vellenpersen en digitale en rotatiepersen.


  • Aantal nieuwe orders in het eerste halfjaar is gestegen met ongeveer 13%.

  • Strategische fusie van een toonaangevende producent van golfkarton.

  • Afhankelijkheid van pijpleidinggas wordt afgebouwd.

  • Omzet van 491,8 miljoen euro is nagenoeg gelijk aan die van het voorgaande jaar.

  • Bedrijfsprestaties nog steeds zwaar beïnvloed door pandemie, knelpunten in toeleveringsketen en de daarmee samenhangende stijging van materiaal- en energiekosten.

  • Bedrijfsresultaat verbeterd, ondanks toename inefficiënte productiekosten.

  • Besparingen van ongeveer 22 miljoen euro gerealiseerd in het kader van het P24x-efficiëntieprogramma in de eerste helft van dit jaar.

Wilt u meer weten over de Koenig & Bauer drukpersen?

Neem dan contact op met Robbert Amse, telefoon +31 6 53 50 25 58, e-mail robbert.amse@wifac.nl