Houd kleuren consistent met X-Rite iQC software

X-Rite ontwikkelde Color iQC software, een unieke en schaalbare oplossing voor kleurkwaliteitscontrole.


Kleurconsistentie in de wereldwijde toeleveringsketen is vaak een uitdaging. Met Color iQC als integraal onderdeel van de kleurenworkflow kunnen klanten en leveranciers vertrouwen op een consistente kleurkwaliteit in het lab, bij de preproductie en bij de productie. Color iQC past zich voor de kleurcontrole aan aan de bestaande workflow en voert snelle, eenvoudige en nauwkeurige kleurbemonstering uit.Color iQC is beschikbaar in de volgende configuraties:

 • Color iQC Professional High-end versie, ideaal voor job-georiënteerde en standaard workflows. Stroomlijnt kleurmeting, rapportage en gegevensopslag.

 • Color iQC Management Deze configuratie voor beheer en analyse heeft dezelfde functies als Color iQC Professional, maar staat geen verbinding met de spectrofotometer toe.

 • Color iQC Print Is voorzien van de nieuwste digitale workflowtechnologieën en -normen om een volledige controle van de kleurkwaliteit te garanderen.

 • Color iQC Basic De instapversie, geschikt voor kleurkwaliteitscontrole en -beheer in minder complexe omgevingen.

 • Color iQC Online Edition Een server-gebaseerde oplossing waarmee een willekeurig aantal vestigingen eenvoudig met elkaar kan communiceren en kleurgegevens in de loop van de tijd kan delen. Online configuratie zorgt voor gecentraliseerde controle en beheer en biedt gemakkelijke toegang voor alle geautoriseerde gebruikers.


Uw voordelen:

 • Alle gegevens en criteria die nodig zijn voor het nemen van besluiten over kleuren zijn zichtbaar voor alle belanghebbenden in de kleurenworkflow.

 • Gemeenschappelijke processen of materialen kunnen vooraf gedefinieerd worden, met inbegrip van normen, toleranties, instellingen en displays. Hiermee wordt operationele consistentie gewaarborgd.

 • Optioneel kunnen instrumentkalibratie en meetmodi worden gedefinieerd, om de nauwkeurigheid van gegevens en de correctheid van meetmethoden te waarborgen.

 • Kleurgegevens kunnen remote aangepast en geformatteerd worden, waardoor consistente kleurgegevens 1:1 kunnen worden uitgewisseld met kleurpartners.

 • Gecentraliseerde controle en beheer van functies en gegevens; omschakeling tussen kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging, prestatie-analyse, bepaling van leidende indicatoren, en procesaanpassing.

 • Color iQC is geschikt voor PantoneLIVE. Gebruikers kunnen de nieuwste digitale kleurstandaarden ophalen uit de PantoneLIVE-bibliotheek in de cloud en hoeven niet te vertrouwen op de fysieke referentiestandaarden.


Wilt u meer weten over de colour management oplossingen van X-Rite?

Neem dan contact op met Wim van Dijk | wim.van.dijk@wifac.nl | +31 653621307 | +31 297-289691