english version

over wifac  |  service  |  contact  |  nieuwsbrief  |  vacatures

Quickscan: grote stap naar structurele winstgevendheid

Quickscan

Quickscan: grote stap naar structurele winstgevendheid

Door onnodige fouten en inefficiënte werkwijze vliegt het geld de deur uit. Men let regelmatig wel op de kleintjes, maar laat het grote geld vaak liggen!Het Wifac Competentie Centrum (WCC) helpt u bij het snel opsporen en stoppen van deze "lekken" in uw productie.

Binnen het Wifac Competentie Centrum is specialistische kennis aanwezig van het totale grafimedia productieproces. Onze specialisten kunnen u ondersteunen bij de optimalisatie van uw huidige werkwijze en uw productieproces standaardiseren. Daarvoor bieden wij een Quickscan aan.

Doel
Het inventariseren en analyseren van mogelijke knelpunten/verbeterpotentieel in het productieproces. Deze knelpunten/verbeterpotentieel kunnen zowel op het gebied van logistiek, kwaliteit als productiviteit liggen. 

Inhoud
Gedurende een halve dag zal een specialist van Wifac een inventarisatie/analyse uitvoeren van de productie-workflow en de datastromen. Om het werken van onze specialist zo effectief mogelijk te maken, dient een contactpersoon in het productieproces beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vragen en om er voor te zorgen dat onze specialist zich, daar waar noodzakelijk, door het bedrijf kan bewegen. Op basis van de bevindingen wordt voor u een rapport gemaakt, waarin de aanbevelingen staan om tot optimalisatie te komen. 

Gedurende deze quickscan kunnen, afhankelijk van de probleemstelling, onder meer de volgende zaken besproken/geïnventariseerd worden: 

  • Faalkosten registratie
  • Logistiek om de drukpers / afwerking
  • Inschiet-percentage
  • Insteltijden
  • Data verwerking
  • Kennis niveau operators en bedrijfs- en afdelingsleiding
  • Kleurmanagement/afstemming
  • Automatisering van DTP, prepress en Web2Print

Afhankelijk van uw specifieke wensen bepalen we in onderling overleg welke zaken met de quickscan onder de loep genomen dienen te worden. 

De kosten verbonden hieraan bedragen, inclusief rapportage en reiskosten, €  795,00. 

Meer weten? Neem contact op met Luc van den Boomen, telefoon 0297 - 289 691 of per e-mail luc.van.den.boomen@wifac.nl

Wilt u lezen hoe wij dat in de praktijk aanpakken? Lees dan deze testimonial. Klik hier voor een overzicht van de diensten van het Wifac Competentie Centrum.

 

...Iedereen kan, bij wijze van spreken, inkt, rubberdoek en platen leveren. De werkelijke test is als er vragen komen....
Ingrid Wensing
Zalpak & Straatman
...We hadden wel een offsetpers, maar nog niet de kennis in huis om daar goed mee te kunnen werken. We putten nu uit de kennis en ervaring van Wifac....
Jeroen de Jongh-Hamers
SolidPack
Rubberdoeken, perschemie, inkt, offsetplaten, etc., etc.
Meer info
Koenig & Bauer Report 56 is verschenen
Meer info
Virtueel Open Huis Postpress Alliance
Meer info
NIEUW: vertegenwoordiging OMET in Benelux
Meer informatie