english version

over wifac  |  service  |  contact  |  nieuwsbrief  |  vacatures

JDF

JDF

JDF

JDF staat voor Job Definition Format, een algemeen aanvaarde standaard voor de uitwisseling van gegevens. Het kan daarbij zowel gaan om opdracht-specificaties als om productiegegevens en contactgegevens van klanten. 

Met behulp van JDF kan een forse automatiseringslag worden gemaakt tussen de automatisering van de productieprocessen en uitwisseling van informatie tussen systemen, zowel binnen de productie als tussen productie en administratie.

Als deze automatiseringslag goed wordt doorgevoerd dan zal het rendement stijgen, doordat u beter inzicht in voor- en nacalculatie krijgt, sneller kunt werken en er minder fouten zullen ontstaan (de informatie wordt slechts een keer ingevoerd).

 

...We hadden wel een offsetpers, maar nog niet de kennis in huis om daar goed mee te kunnen werken. We putten nu uit de kennis en ervaring van Wifac....
Jeroen de Jongh-Hamers
SolidPack
...We turven hier alles en weten zo dat we de faalkosten in de drukkerij met circa tien tot vijftien procent aantoonbaar omlaag brachten. Dat is veel....
John Linders
pack2pack
Rubberdoeken, perschemie, inkt, offsetplaten, etc., etc.
Meer info
Onlangs verschenen: //Packfacts
Meer info
Tips van afwerkinstructeur Gert-Jan van Kreuningen
Meer info
ISO 12647 en MVO
Meer informatie